นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ

หน้าหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวคือเอกสารทางกฎหมายหรือคำชี้แจงที่ระบุถึงวิธีที่องค์กรใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์ของเรา วัตถุประสงค์ในการใช้งานและมาตรการที่ใช้เพื่อรับรองความปลอดภัย

เงื่อนไขสำหรับโบนัสของ IUX Markets

ข้อกำหนดเฉพาะของโบนัสสำหรับการเปิดบัญชีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรที่เสนอโบนัส เงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าของเราและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการรับโบนัส

เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร ชี้แจงความคาดหวังของผู้ใช้ และกำหนดขอบเขตทางกฎหมายสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เมื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้รับทราบถึงสิทธิ์และความรับผิดชอบของตนในขณะที่โต้ตอบกับข้อเสนอขององค์กร

เอกสารทางกฎหมาย

เอกสารทางกฎหมายคือเครื่องมือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความสำคัญทางกฎหมายและถูกใช้เพื่อสร้าง บันทึก หรือบังคับใช้สิทธิ์ ภาระหน้าที่ หรือข้อตกลงทางกฎหมาย

ข้อกำหนดของพันธมิตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นพันธมิตรกับ IUX Markets รวมถึงรายละเอียดของโปรแกรมพันธมิตรและ Affiliate ค้นพบโอกาสที่เปิดกว้างในตลาดการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจและรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด