Sự riêng tư&Điều khoản

Tổng quan

Chính sách bảo mật​

Chính sách quyền riêng tư là một tài liệu hoặc tuyên bố pháp lý nêu rõ cách một tổ chức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của những cá nhân tương tác với các sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi. Các mục đích mà nó được sử dụng và các biện pháp tại chỗ để đảm bảo an ninh của nó.

Điều khoản của IUX Markets Bonus

Các điều khoản cụ thể của tiền thưởng khi mở tài khoản có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức cung cấp tiền thưởng. Thuật ngữ này được tạo ra nhằm cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng của chúng tôi và tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau về các chi tiết và thỏa thuận liên quan đến việc nhận tiền thưởng.

Điều khoản chung

Các chính sách điều khoản chung phục vụ để bảo vệ lợi ích của tổ chức, làm rõ kỳ vọng của người dùng và thiết lập ranh giới pháp lý cho việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Khi đồng ý với các điều khoản này, người dùng thừa nhận các quyền và trách nhiệm của họ khi tương tác với các dịch vụ của tổ chức.

Văn bản pháp luật

Một tài liệu pháp lý là một công cụ bằng văn bản có ý nghĩa pháp lý và được sử dụng để thiết lập, ghi lại hoặc thực thi các quyền, nghĩa vụ hoặc thỏa thuận hợp pháp.

Điều khoản đối tác

Các điều khoản và điều kiện hợp tác với IUX Markets, bao gồm các chi tiết của Chương trình đối tác và liên kết. Khám phá các cơ hội mở ra trên thị trường tài chính để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn và kiếm được hoa hồng cao nhất.