Privasi dan Syarat

Dasar Privasi

Dasar privasi ialah dokumen atau pernyataan undang-undang yang menggariskan cara organisasi mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi individu yang berinteraksi dengan produk, perkhidmatan atau tapak web kami. Tujuan ia digunakan, dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk memastikan keselamatannya.

Syarat Bonus IUX Markets​

Syarat khusus bonus untuk membuka akaun boleh berbeza-beza bergantung pada organisasi yang menawarkan bonus. Istilah ini dicipta untuk memberikan maklumat yang tepat kepada pelanggan kami dan mewujudkan persefahaman bersama tentang butiran dan perjanjian yang berkaitan dengan menerima bonus.

Syarat Umum

Dasar terma am berfungsi untuk melindungi kepentingan organisasi, menjelaskan jangkaan pengguna dan menetapkan sempadan undang-undang untuk penggunaan produk atau perkhidmatan kami. Dengan bersetuju dengan syarat ini, pengguna mengakui hak dan tanggungjawab mereka semasa berinteraksi dengan tawaran organisasi.

Dokumen Undang-undang

Dokumen undang-undang ialah instrumen bertulis yang mempunyai kepentingan undang-undang dan digunakan untuk menubuhkan, merekod, atau menguatkuasakan hak, kewajipan, atau perjanjian undang-undang.

Dasar Rakan Kongsi

Terma dan syarat perkongsian dengan IUX Markets, termasuk butiran Program Rakan Kongsi dan Ahli Gabungan. Temui peluang yang terbuka dalam pasaran kewangan untuk menawarkan produk dan perkhidmatan yang menarik dan memperoleh komisen tertinggi.